I UNT 12/3 skriver Harald Nordlund att politikerna saknar sjukdomsinsikt.

Politikerna ska först och främst utbilda sig i politisk styrning, sen får man titta på om staten, regionen eller kanske kommunen ska vara huvudman för olika frågor.

Mitt och Acko Ankarbergs förslag om att staten bör ta över driften av sjukvården som publicerades i UNT 11/3 – är ett exempel på ett politikerna inte tar sitt ansvar, menar han. Vi väljer enligt honom att föreslå statligt ansvar på grund av att politikerna inte klarar av att styra.

Här gör Harald Nordlund ett felslut. Även om man bestämmer sig för att omorganisera och effektivisera verksamheten i enskilda regioner så kommer inte problemen att vara lösta.

Det vi Kristdemokrater ser som huvudproblemet är att vi idag har 21 olika regioner som ansvarar för vården. Detta medför otydlighet, målkonflikter, ständigt ökande administration och stora brister i kompetensförsörjningen.

Skälet till förslaget att överföra ansvaret av sjukvården till staten, handlar inte om att regionpolitiker i gemen skulle ha bristande förmåga att styra utan att landstingen bildades i en annan tid, med helt andra behov och en annan kunskap om hälso- och sjukvård.

I dag går utvecklingen inom vården blixtsnabbt, och det finns inga garantier för att du som bor i Vilhelmina kan åtnjuta samma vård som en patient i Lund.

Nya behandlingsformer och läkemedel utvecklas ständigt – vilket gör att vården inte längre är jämlik. Att väntetider och kvaliteten på vården varierar beroende av bostadsort kan vi i KD inte acceptera!

Jag är stolt över det omfattande och ambitiösa arbete som mina politikerkolleger just nu lägger ned för att minska de underskott som Region Uppsala har. Ett nytt grepp har här tagits av det blågröna styret – det finns ingen quick fix för att vända skutan rätt, och detta gäller oavsett huvudman.

Björn-Owe Björk, KD, regionråd i Region Uppsala