Vi har en stor förståelse för det ekonomiska läget i Region Uppsala, som lett till beslutet att inte finansiera en fortsättning av Uppsala hbtq-psykologmottagning.

Samtidigt är vi djupt besvikna över den avsaknad av dialog som funnits mellan det politiska styret och oss inför detta beslut.

Trots vår inbjudan har dialog enbart ägt rum i mediereportage och debattartiklar, när vi sannolikt hade kunnat komma till ett samförstånd och en gemensam väg framåt om vi istället hade kunnat samtala sinsemellan. I stället kritiseras vi för att öka misstron till vården när vi lyfter de problem hbtq-personer själva beskriver skapar den.

Ett lösningsorienterat svar på fortsättning i det pressade ekonomiska läget hade kunnat vara att säkerställa att grundläggande kompetens i hbtq-psykologi kommit med vid nästa anställning av psykolog till psykiatrin, och att möjliggöra att vända sig direkt till denna psykolog vid behov.

Det här är bara en av många möjliga lösningar till en fortsättning; till lägre kostnad eller till och med inom ordinarie budget.

Att vården ska vara tillgänglig för alla är en självklarhet, vilket är anledningen till att det i dag finns specialistmottagningar för olika målgrupper, utöver en generell vård med bred ickespecifik kompetens. För hbtq-personer bör detta inte vara ett undantag.

Vi står fast vid att Region Uppsala behöver hitta en lösning på en fortsättning.

Vi hjälper gärna till, och välkomnar konkreta förslag på hur Region Uppsala vill samarbeta med oss för att stärka bemötande och den evidensbaserade vården till en av Region Uppsalas prioriterade målgrupper.

Saga Joakim Karlsson, ordförande RFSL Uppsala

Maria Kindstedt, leg. psykolog, STP-psykolog Psykologisk behandling och psykoterapi, verksamhetsutvecklare av Uppsala hbtq-mottagning, förste samordnare av Sveriges Psykologers HBTQ-nätverk inom Sveriges Psykologförbund

Mia-Mari Stråle, leg psykolog på Uppsala hbtq-psykologmottagning