Du som arbetar i Region Uppsalas sjukvård förtjänar en politisk ledning som ser att personalen är vårdens viktigaste resurs. Som förstår att vården inte ska präglas av kortsiktiga besparingar, utan även behöver investeringar för framtiden.

Investeringar i det förebyggande arbetet och i en god sjukvård i hela vårt län. Det är kärnan i vår socialdemokratiska oppositionsbudget för Region Uppsala som vi nu lägger fram.

Under våren har vi allt för ofta kunnat läsa om kriser på Akademiska sjukhuset. Personalen larmar om att det aldrig varit värre. Ansvaret faller tungt på det blågröna styret i Region Uppsala. Det läge sjukvården befinner sig i ställer krav på politiska ambitioner och konkreta satsningar. Extra allvarligt är det att man från det blågröna styrets inte tar tag i kostnaderna för inhyrd personal.

När krafttag inte tas inom detta område visar man att den politiska ledningen inte har kontroll över kostnaderna samtidigt som det skickar en signal till den egna anställda personalen att det inte ska premieras att vara fast anställd. Ett kortsiktigt tänk med nedskärningar riskerar att dominera sjukvården.

I dag läggs miljontals kronor på bemanningsföretag och hyrpersonal i sjukvården. Vi föreslår därför att kostnaderna för hyrpersonal ska halveras, och att pengarna som frigörs istället ska användas till vår befintliga personal. Inte bara för att rekrytera fler, utan även behålla de vi har.

Det ska alltid vara bättre för dig som sjuksköterska att arbeta i regionen än för ett bemanningsföretag. Regionen måste börja visa att det lönar sig att stanna kvar. Vi vill bland annat starta en kompetensutvecklingsfond, med pengar som kan gå till vidareutbildning och utveckling för dig som arbetar i vården.

Det är ett exempel på vad vi har råd med när pengar inte försvinner iväg till hyrbolag. Om vi lyfter vårdpersonalen så lyfter vi också vården. För kontinuitet ger patientsäkerhet och trygghet.

Vården lyfts också om du som patient kan bli mer delaktig i din egen vård. För du är ju expert på ditt egna mående. Vi vill därför att Region Uppsala utvecklar patienternas delaktighet genom att satsa på så kallade spetspatienter.

Genom att ta till vara spetskompetensen hos människor med kroniska och långvariga sjukdomar skulle många andra patienter kunna bli betydligt bättre på att vårda sig själva och finna stöd. Sjukvården kan dessutom bli bättre genom att fler patienters erfarenheter och kunskap tas tillvara.

Samtidigt behövs mer sjukvård utanför vårt stora universitetssjukhus. Utanför Uppsalas innerstad upplever alldeles för många idag att sjukvården försvunnit eller försvinner från dem, inte minst på landsbygden. Tyvärr har vi socialdemokrater också varit delaktiga i den utvecklingen.

Nu har vi dock påbörjat ett arbete för att göra sjukvården mer lokal. Ett arbete som måste fortsätta. Därför vill vi satsa på ett nytt vårdcentrum i Tierp, med personal dygnet runt och mottagning för barn- och ungdomspsykiatrin, samt ett vårdcentrum i Gottsunda. Vi vill dessutom fortsätta utveckla mobila närvårdsteam för att fler ska kunna få vård även i hemmet.

Det handlar om att vända centraliseringstänket inom vården och flytta mer vård närmare dig. Alla ska inte behöva åka till Akademiska sjukhusets akutmottagning för att få hjälp.

Den bästa vården är dock den som inte behöver ges. När förebyggande insatser och en god hälsa gör att du förblir frisk. Allt för ofta glöms denna viktiga insikt bort. I vår budget lägger vi därför fram förslag om att införa gratis TBE-vaccinering för barn och unga i vårt län.

Vi vill dessutom att HPV-vaccinering görs gratis även för pojkar. Det är satsningar som kanske kostar lite idag, men som betalar av sig när fler kan leva ett friskare liv.

Det går inte att blunda för att det ekonomiska läget är tufft. Just därför behövs en politisk ledning för Region Uppsala som vågar ta tag i problemen, och som har mod att tänka långsiktigt. Som ser att satsningar på förebyggande insatser, på vård i hela länet och på vårdpersonalen inte är kostnader, utan investeringar.

För det är så vi bygger ett starkare samhälle och ett tryggare Uppsala län. Vi är beredda att föra konstruktiva samtal över blockgränserna för att finna vägar framåt. Vår dörr står alltid öppen för den som vill hitta breda lösningar, men då behöver styret också ha idéer och visa att man vågar ta tag i problemen.