Insändare I en sann demokrati förväntar jag mig i ett val att folkviljan får ett tydligt genomslag, för varför ska vi annars överhuvudtaget gå till valurnorna?

Vad hände efter det senaste valet? Jo, vi fick DÖ (decemberöverenskommelsen), som dessbättre inte överlevde valperioden. Vad har vi då lärt oss, dessvärre inte någonting. Nu när SD ånyo tycks få framgång, så diskuteras redan tvivelaktiga konstruktioner, som till exempel hoppande majoriteter, nej till ordförandeposter, samarbete över blockgränserna, en minoritetsregering med enbart M, ändra reglerna för valet av talman et cetera. Allt för att stoppa Sveriges kanske nästa näst största, eller till och med största parti. En uppenbar manipulering av demokratin. Ett slags vuxenmobbing av ett riksdagsparti och dess väljare. Ännu en tvivelaktig överenskommelse tycks lura kring hörnet, får vi kanske en DÖ nummer två? Hur demokratiska är vi egentligen?

Centern spyr galla över SD och tror sig därigenom kunna dölja centerns egna skandaler, bland annat i Solna där centerns nämdeman, som hade mycket tvivelaktiga värderingar, åstadkom ett oacceptabelt domslut, som upprörde Sverige. Det finns dessvärre fler kandidater med tvivlaktiga värderingar i centerleden.

Om manipulationerna får genomslag, så blir resultatet inte ett Sverige i harmoni och samförstånd, utan fortsatt turbulens och oro eftersom förmodligen mer än en femtedel av väljarna, cirkaa 20–25 procent av väljarkåren, inte får gehör vid en regeringsbildning. Vi talar om kanske 1,5 miljoner väljare, som mer eller mindre omyndigförklaras av minoriteter.

Oavsett vad vi tycker om SD så borde vi följa demokratins spelregler och inte manipulera dem. Själv har jag stor tilltro till hur väljarna lägger sina röster för ett framtida Sverige. Låt dessa röster också få betydelse fullt ut i demokratins anda, så får vi förmodligen också ett stabilare och bättre land att leva i.