Det har sina sidor att planera en stad i tider av medvind och nedförsbacke. Minns visionen om Alsike stad för drygt 30 år sedan: 50 000 invånare, breda esplanader och torg. Alsike och Uppsala skulle bli ett på 2000-talet, var tanken. När 1990-talskrisen slog till blev det i stället ett villaområde i skogen, som sedan långsamt vuxit i takt med efterfrågan.

Visionen om storstaden Uppsala, med 350 000 invånare runt 2050, lutar också åt det storvulna hållet, särskilt med tanke på att i stort sett all tillväxt ska ske i de södra och östra stadsdelarna. Skisserna med tiotusentals nya bostäder ledde också till en överenskommelse med staten i december 2017, om fyra järnvägsspår fram till länsgränsen och en station vid Bergsbrunna. Staten kommer också att delfinansiera en spårvägsutbyggnad mellan Bergsbrunna och Gottsunda.

Men för den resterande spårvägen, det så kallade Kunskapsspåret mellan Gottsunda och resecentrum, fick Uppsala nobben av staten. Uppsala hade ansökt om 1,25 miljarder genom statsmiljöavtalet, men utan att precisera närmare var spåren ska dras eller var bostäderna ska byggas. Beskedet från Trafikverket blev på måndagen negativt. ”Vi är för tidigt ute, hela projektet måste bli mer konkret”, säger Erik Pelling till UNT.

Det skiljer alltså ett och ett halvt år mellan det första beskedet från staten och gårdagens. Men det är en eon av tid på bostadsmarknaden. Sedan dess har bostadsprojekt avbrutits, som i Rosendalsområdet, och andra skjutits på framtiden, som de planerade 7 000 bostäderna i Ulleråker. Uppsala har räknat in samtliga dessa i sina ansökningar till staten, och dessutom de delar av Eriksbergsutbyggnaden som överklagats. År 2019 känns inte heller en stor expansion i Bergsbrunna som något som fastighetsmäklare drömmer om att ta sig an.

Bostäder och infrastruktur går hand i hand. Det är ju invånarna som ska använda rälsen och vägarna. Problemet brukar sägas vara att spår och vägar kräver så lång framförhållning, medan bostäder kan byggas på några månader. Alternativt inte byggas om marknaden viker. Men även bostäder planeras ju långt i förväg, med översiktsplaner, markanskaffning och detaljplaner. Uppsala kommun kunde säkert ha varit mer konkreta än man nu varit, men att tala om vilka bostadsområden som står klara om fem eller tio år är snudd på omöjligt.

Uppsala är inte Alsike. Uppsala är redan en stor stad med två universitet i en expansiv region som vuxit under mycket lång tid. Frågan är inte om utan när de nya bostäderna byggs och invånarna behöver kunna transportera sig till jobbet. Det kan ske med bussar, systemet BRT, eller med spårvagnar, men beslutet måste fattas snarast. En ny ansökan till staten bör lämnas in, samtidigt som planeringen för alternativ tar verklig fart.