”Ingen kommentar”. Så svarade Uppsalamoskéns presstalesperson på UNT:s fråga om hur moskén ställer sig till extrem islamism (17/6). Sedan svarade moskéns vice ordförande att man är ”neutrala”, men inte accepterar någon som ”inte accepterar demokrati”.

Två imamer som har gripits av Säpo har predikat för moskén. Den ene av dem, Abu Raad, fick för några år sedan nationell uppmärksamhet efter en granskning som Gefle Dagblad (GD) gjorde av Al-Rashideenmoskén. Raad är sedan länge en central influencer i den svenska jihadistmiljön. När Islamiska staten intog byar och städer i Irak sommaren 2014 hyllade Raad terrorsekten. På sin Facebooksida skrev han: ”Bröder och systrar, be till Allah om stöd för deras sunnisyskon i Irak, där de utkämpar ett ödesdigert krig mot svekfullhetens, kufrs och syndfullhetens styrkor”. Dessutom uppmanade han folk att stötta dessa ”syskon” med ”era pengar, er själva och era tungor”.

UNT rapporterade i samband med GD:s granskning att Uppsalamoskén på sin hemsida hade uppe videoklipp med föreläsningar av Raad. Det visade sig att den kontroversielle imamen regelbundet föreläste för moskén. Så sent som för tre år sedan avfärdade Uppsalamoskéns dåvarande vice ordförande uppgifterna om Raad som lögn. ”Skulle Säpo tillåta sådana saker om det verkligen skett?”, sa moskéns företrädare. Och nu har alltså Säpo tagit Raad i förvar.

Försvarshögskolan presenterade för ett år sedan forskningsrapporten ”Mellan salafism och salafistisk jihadism”. Den ger en bra bild över nätverk och kluster runt om i Sverige. I rapporten nämns, förutom Uppsalamoskéns kopplingar till bland andra Raad, att det finns en risk för ökad radikalisering i Stenhagen och Gottsunda.

I en tidigare bygglovsansökan framgår det att Uppsala dawa stiftelsen vill bygga en moské i Stenhagen. Dawastiftelsen har sagt att verksamheten ska komplettera den i Uppsala moské, och det finns personer som har haft uppdrag för både stiftelsen och moskén.

I dag har plan- och byggnadsnämnden sammanträde. Centerpartisten Karin Ericsson kommer på sammanträdet att ställa frågan om Dawastiftelsen har lämnat in bygglovsansökan, och om beslut av ansökan i så fall kommer att tas i nämnden. Eftersom frågan är kontroversiell vore det bra om beslutet togs i nämnden, menar Ericsson. På så sätt skulle ansvaret för beslutet inte falla på enskilda tjänstemän. Ericsson berättar för mig att hon har fått signaler om oro bland boende i Stenhagen, och att hon även vill få en diskussion om vilka hänsyn nämnden bör ta när det kommer till den verksamhet som är tänkt att bedrivas i lokalerna.

Det är bra att Ericsson lyfter frågan.

På vilket sätt tänker Dawastiftelsen ”komplettera” Uppsalamoskéns verksamhet?