Det visar statistik som Mäklarhuset har tagit fram med hjälp av Svensk Mäklarstatistik. Kartläggningen visar att kvadratmeterpriset i snitt låg på 42 600 kronor i Uppsala i augusti 2017. 16 månader senare hade priset gått ner med 15,1 procent, att jämföra med rikssnittet på -7,2 procent.

I studien har man kartlagt prisutvecklingen för bostadsrätter i 13 större svenska städer under tidsperioden 2010–2018. Resultatet visar att prisutvecklingen varierat stort från 2017 och framåt. I Helsingborg har priserna sjunkit minst, 2,9 procent, sedan toppnoteringen och i Linköping mest, 18,8 procent.

– Vår undersökning visar att det är stora skillnader i när toppen infann sig på respektive bostadsmarknad liksom hur väl marknaden utvecklats sedan toppen. Även i detta avseende är det kommuner utanför Stockholm, Göteborg och Malmö där svängningarna varit som störst. Sett över tid har en investering i eget boende varit positiv, men för den som klev in på marknaden just när den stod på toppen har utvecklingen varit tuff. Detta pekar tydligt på behovet av att alltid tänka långsiktigt kring det egna boendet och ha goda marginaler i sin ekonomi, säger Mäklarhusets vd Erik Wikander i ett pressmeddelande.

Värdeutvecklingen för bostadsrätter i Uppsala under perioden 2010–2018 ligger dock på plus. I genomsnitt har priset per kvadratmeter stigit med 5,3 procent om året i Uppsala under den perioden. Det är dock lägre än rikssnittet som är 6,8 procent.