I Uppsala län gick priserna på bostadsrätter upp med 30 procent mellan 2013 och 2016. Sedan de två amorteringskraven för bostadslån infördes 2016 och 2018 har priserna i genomsnitt fallit med 1 procent i länet. För villor var prisökningen 2013–2016 i länet 32 procent och 2016–2019 fyra procent. Det visar en kartläggning som mäklarföretaget Länsförsäkringar Fastighetsförmedling gjort.

– Det är positivt att amorteringskraven bidragit till en mer sund prisutveckling. Vad Finansinspektionen dock helt verkar förbise är att de också dämpat efterfrågan och medfört ökade inlåsningseffekter på bostadsmarknaden. Detta riskerar att leda till uteblivna arbets- och utbildningstillfällen samt trångboddhet, vilket drabbar hela Sveriges välmående och konkurrenskraft, säger Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, i ett pressmeddelande, där han även framför en önskan om en ny bred bostadspolitisk uppgörelse för en ökad rörlighet på bostadsmarknaden.

På riksnivå var prisutvecklingen för bostadsrätter under motsvarande perioder 46 procent respektive 1 procent och för villor 31 procent och 12 procent.

Amorteringskravet infördes 1 juni 2016 och innebär att bolånetagare med en belåning på 50–70 procent av bostadens värde ska amortera 1 procent ac lånet varje år. Med en belång på över 70 procent krävs 2 procents amortering. Första mars 2018 infördes även kravet att låntagare med skulder på mer än 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amortera ytterligare en procent av skulderna.