Företaget Kakel Max Holding, grundat i Östervåla år 1987, driver Kakel & Design-butikerna som finns i bland annat Uppsala och Gävle. Nu har företaget ingått ett avtal om ett så kallat omvänt förvärv med hem- och hushållsföretaget Empire som har bas i Stockholm. Ett omvänt förvärv görs oftast för att ett bolag som inte är noterat på en börs ska överta ett redan etablerat bolags börsnotering. I det här fallet är Empire det börsnoterade företaget och finns på svenska Nasdaqbörsen. Därför kommer en listningsprocess av Kakel Max på samma börs att inledas.

Affären innebär att Empire förvärvar Kakel Max Holding i sin helhet och gör att Empire då också byter namn till Kakel Max AB.

Beslutet om affären ska formellt tas på en extra bolagsstämma som ska hållas den 24 februari och en börsnotering av Kakel Max beräknas vara klar under årets andra kvartal.

Under 2015 omsatte Kakel Max drygt 96 miljoner kronor och gjorde ett rörelseresultat på 5,2 miljoner kronor. Under 2016 års tre första kvartal hade bolaget nått en omsättning på 73 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 5,8 miljoner kronor.

Beskedet om förvärvet gjorde att Empires aktie rusade. Vid tisdagens stängning hade aktien gått upp med drygt 28 procent, runt 40 miljoner aktier hade då varit i omsättning. Ian Wachtmeister är huvudägare i bolaget Empire och äger genom ett bolag drygt 17,2 procent av aktierna.