UNT har tidigare rapporterat om Uppsalabolaget som sedan förra året har ett licensavtal med ett kinesiskt läkemedelsföretag. Genom kliniska studier i fas 2 har de validerat effekter som visar att teknologin fungerar på patienter med prostatacancer.

LÄS MER HÄR: Cancer angrips på nytt sätt

– Upptäckten handlar om Nanozolid som fungerar som en depå som distribuerar läkemedel i kroppen i upp till sex månader, säger Lidds vd Monica Wallter.

Nu används teknologin i en studie på Karolinska sjukhuset för att även behandla patienter som har andra vanliga cancerformer, exempelvis lung- och bröstcancer.

– Fördelen med den här teknologin är att behandlingen sker direkt i tumören. På så sätt kan man minska de biverkningar som cytostatika ger, säger Monica Wallter.

Doktor Jeffrey Yachnin, på Karolinska universitetssjukhuset, är den som behandlat den första patienten. Han säger i ett pressmeddelande att den nya teknologin gör att koncentrationen av det vanligaste cytostatikaläkemedlet docetaxel går att använda i en högre koncentration än om läkemedlet hade getts på vanligt sätt till patienterna.

I dag ges cytostatika intravenöst, vilket gör att läkemedlet kommer ut i blodbanorna och påverkar även friska celler i kroppen.

– I dagsläget är det också vanligt att patienterna får vänta några veckor då behandlingsteamet ska komma fram till hur behandlingen eller operationen ska ske på bästa sätt. Även under den tiden kan vår lokalbehandling användas, säger Monica Wallter.

Ungefär fyra miljoner människor i världen diagnosticeras varje år med de cancerformer som Uppsalaföretagets teknologi kan användas mot.

– Det handlar också om att etablerade cancermediciner går att använda tillsammans med Nanozolid-teknologin. Vårt patent räcker ända fram till 2037, säger Monica Wallter som snart, tillsammans med övriga på bolaget, ska inleda förhandlingar med fler läkemedelsbolag.

Lidds grundades redan 2003 av forskarna Niklas Axén från Ångströmlaboratoriet och Hans Lennernäs från BMC, men det var först 2015 som bolaget ändrade inriktning och breddade sig.

Idag är de ett tiotal anställda på kontoret och laboratoriet på Rapsgatan i Uppsala.

– Vi är i en expansiv fas och har anställt två personer i år, bland annat en affärsutvecklingschef, säger Monica Wallter.