Insändare Finansiering klar för Ultuna-länken mellan Bergsbrunna/Uppsala Syd och Gottsunda /Södra staden, bra beslut !

Finansiering nekad för länkarna från Ultuna och Gottsunda/Södra staden in mot Resecentrum – bra beslut !

Varför pumpa in mer trafik från Gottsunda och Ultuna, via Ulleråker, direkt in mot Resecentrum ?

Bygg istället Västlänken, som utgår från Gottsunda och i en slinga via Eriksberg/Flogsta når den nya stationen Uppsala Norr, som kompletterar stationen Uppsala Syd. Uppsala får två nya stationslägen på järnvägen, Norr och Syd, för att avlasta Resecentrum.