Trafik Replik på Sture Jonssons svar om höjningar av biljettpriser 9/3

Något svar på frågan om hur mycket biljettutrustningen i bussarna kostar totalt, fick vi inte veta. Bara att det är nödvändigt med prishöjningar. Troligen skäms man över att redovisa denna kostnad.

Men någon miljard hit eller dit borde naturligtvis påverka biljettpriserna.

I en annan del av Europa, har man insett kostnaderna och problemen med biljetthantering i bussarna. På bussarna i Bukarest till exempel, finns ingen dyr biljettutrustning. För att förenkla för passagerare och förare, sker ingen biljettvisering eller försäljning på bussarna.

Alla förutsätts ha giltig biljett vid ombordstigning. Ingen tidsödande verifiering av biljetter, inget diskuterande, inga arga passagerare och snabbare pålastning av passagerare.

Det är önskedrömmen för förarna, som kan engagera sig i det som är viktigare.

Stickkontroller sker av kontrollanter som kan stiga ombord på det sätt som vi redan har här.

Där har man sparat in hundratals miljoner i dyr utrustning.

Varför går det inte att göra likadant här?

Är det inte lite väl gammalmodigt tänkande vi ska betala så dyrt för här?