Insändare Det är spännande att man nu bygger höghus i trä i Rosendal. Att använda trä istället för betong är fördelaktigt eftersom det dels undviker utsläppen från betongtillverkningen, dels binder koldioxid i virket under lång tid. Koldioxidhalten i atmosfären är för hög, vilket driver den globala uppvärmningen. Även om alla fossila utsläpp skulle upphöra idag, behöver halten fortfarande sänkas för att undvika katastrofala följder.

Det enda vi vet fungerar i stor skala är att växter binder koldioxiden. Virket i byggnader kommer att hållas utanför det naturliga kretsloppet tillräckligt länge för att de träd som planteras som ersättning ska hinna växa så att ett nettoupptag nås. Det gäller inte med den del av skogen som används till pappersmassa eller biobränslen eftersom dessa eldas upp i stort sett direkt.

Det bästa vore därför att istället göra biokol av grenar och toppar som inte kan bli virke. Tyvärr finns det en omfattande övertro på att biobränslen ska hjälpa oss ur vårt beroende av fossila bränslen på ett smärtfritt sätt. Den riskerar att fördröja omställningen till en ekonomi som inte bygger på förbränning.

För att snabbt få ner koldioxidutsläppen borde Sverige införa en stigande avgift på alla bränslen. Även om den börjar på en måttlig nivå ska den inte ha någon övre gräns. Högre bränslepriser kommer att göra transporter och många varor och tjänster dyrare. För att underlätta omställningen ska hela intäkten delas ut i lika delar till invånarna. Varianter av en sådan avgift med full utdelning finns i Kanada och förespråkas av klimatrörelser i många andra länder.