Insändare De finns många hemlösa. I lagen står det att alla har rätt till tak över huvudet. Detta lever inte Uppsala upp till. Det kan hända att en uteliggare plingar på akutboenden. Men det inte finns plats.

Istället får hen ligga på en parkbänk och frysa, bryta sig in i en tvättstuga eller något liknande. Bygg därför fler akutboenden i centrala Uppsala!