Politik Varför är inte landstingsfrågan och återinföra statens ansvar för skolorna ett större diskussionsämne bland politikerna? Det pumpas in otaliga miljoner i dessa för samhället ”livsviktiga” institutioner. Politiker som skryter vitt och brett hur mycket mer som skall tillföras sjukhus och skolor, varje gång de blir tillfrågade i media.

Varför (utom KD i liten stil) tar ingen upp att sjukhusens stora problem är en organisationsfråga och kanske inte alla miljoner som rinner mellan fingrarna på grund av den gammalmodiga organisation som landstingen är. De skapar en ojämlik vård och landsting som konkurrerar med varandra om patienter för att klara sin ekonomi. Vad vet en landstingspolitiker om hur det är att jobba på golvet i ett sjukhus? Skall sjukhuspersonal mer bekymra sig om hur de skall vårda en patient på grund av den budgetram som det fått sig tilldelade?

Hur skall en patient veta vilket sjukhus, som är bäst för sin åkomma? Det sägs att landstinget är en plantskola för politiker på lokalnivå för att sedan gå vidare till riksnivå, därför skrotas det inte?

Skolans kvalitet sjönk drastiskt när kommunerna fick ansvaret för dem. Så det är bara att backa bandet och återinföra ansvaret för skolan till staten. Ge lärare och rektorer mera makt. Även här viktigt med en nationell helhet syn! Religiösa friskolor bör i den vevan också skrotas.