Insändare I slutet av förra året skrev jag en insändare rörande trafiksituationen i anslutning till avfarten från LV 290 till det nya bostadsområdet i Fullerö Hage.

Jag nämnde bland annat den långa vägen till närmaste busshållplats.

I en artikel i UNT 16 april berör Sture Jonsson, UL, linjedragningen i ett uttalande.

Jag tänker att det är minst sagt förvånande att tanken från UL:s sida aldrig har varit att låta trafiken svänga in i området. Trots att det bara tar några minuter extra. Trots att hållplatser finns förberedda. Och trots att hans egen organisation Kollektivtrafikförvaltningen UL, förordar att en hållplats skall finnas betydligt närmare. Jag kan tänka mig att de passagerare från orterna längre norrut som vill komma snabbare in till Uppsala och sitt arbete istället använder sig av direktbussar.

Nedanstående citat står att läsa flera gånger i ”Samrådssammanställning. Förslag till nytt linjenät 2017” bland annat på sidan 25:

”För att uppnå en attraktiv kollektivtrafik som kan konkurrera med bilens restider är det viktigt med väl avvägda hållplatsavstånd. Det är önskvärt att en så stor andel av befolkningen och arbetsplatserna som möjligt ligger inom rimligt gångavstånd till hållplats och där övriga områden kan nå hållplats med cykel. Med rimligt gångavstånd anses 5 minuters promenad, vilket motsvarar cirka 400 meter.”

Avståndet idag är cirka 1 kilometer och de som använder sig av cykel har inte ens någon iordningsställd uppställningsplats för densamma i anslutning till hållplatsen.

Jag instämmer med Urbanicas Björn Lundman att det är oacceptabelt att låta tusenentals personer vänta åratal på att något görs åt situationen. Det borde inte vara så svårt att ha fokus på både tillgänglighet och snabbhet samtidigt.

Flera olyckor utan dödsfall har redan skett här och jag tänker att det nu är hög tid att ta detta på allvar innan en allvarlig olycka sker.