Insändare Arbetade halvtid på posten och studerade juridik på heltid i Uppsala på 1970-talet. 1970-talet var ett spännande decennium. Jag var aktiv i studierådet för radikala jurister, satt som student representant i Universitetets styrelse, var ordförande för KRUM, som hade som övergripande mål att få till en mer human fängelsevistelse med möjlighet till utbildning och frivård ,samt stöd efter avtjänat straff. Vi arrangerade stödgalor på Universitet med bland annat Wiehe, Afzelius, Kebnekaise och Turid. Nu ett drygt arbetsliv senare är jag tillbaka i mitt älskade Uppsala.

Vad var det som hände? Ja idag tävlar de politiska partierna om att kräva längre och hårdare straff, några partier vill också att barn skall dömas till fängelse. De vill införa möjlighet för anonyma vittnen att vittna. Vilket kommer att leda till ännu fler hot och våld gentemot presumtiva vittnen. Systemet med att politiska partier utser nämndemän måste också ses över. Ett antal märkliga domslut i lägre instans visar prov på en märklig rättstillämpning där den egna politiska uppfattning är helt avgörande för domslutet .

All forskning de senaste 40 åren visar klart och tydligt att hårdare straff inte har någon som helst preventiv avskräckande effekt.

Ja, vad kan vi göra istället. Det finns ett antal aktiva åtgärder som vi måste genomföra.

Åtgärder måste sättas in tidigt i livet i ett barns liv när vi ser att utvecklingen går åt helt fel håll, när de lockas in i kriminalitet. I dag ser barn i vissa utsatta områden upp till gängledare som åker omkring i den senaste svarta BMW:n och som rekryterar unga så kallade prospects..

Vi måste tillsammans vända detta och lyfta fram alla vardagshjältar som bor och verkar i utsatta områden och som gör en positiv insats varje dag.

Storsatsning på skolan

Fler lärare, fler vuxna på skolan, förläng skoldagen med minst en timme, inga håltimmar, starta skoldagen med ett kortare motionspass, inför gemensam frukost, mobilfria zoner på skolan, läxhjälp, uppmana till spontanidrott efter skoldagen, öppna upp fler fritidsgårdar, fyll dagen med aktiviteter för alla.

Vi har alla ett eget ansvar, som medborgare i vårt älskade Sverige att skapa ett tryggare och bättre samhälle för alla oavsett ursprung och ekonomiska förutsättningar. Det finns plats för alla.