Insändare Nu med en ny regering är det dags att ta tag i jämställdhetsfrågan

Länge har det höjts röster för att arbeta för lika löner för kvinnor och män. Men det går trögt. Nu står hoppet till den nya regeringen. Ni måste se till att lönen höjs för alla kvinnor som arbetar i vård och omsorg.

Man kan inte dra ned på personal när barnantalet på förskolan ökar och äldreomsorgens behov blir allt större. Våra sjuksköterskor på sjukhusen går på knäna när många säger upp sig och slutar. Vi måste satsa på dessa fantastiska kvinnor. Se till att den utbildning de valt ger dem den lön de är värda.

För att betala detta bör skatten ökas för höginkomsttagare som i de flesta fall är män. Sjukvården måste förbättras. Det är inte mänskligt att låta sjuka människor sitta på akuten i flera timmar och att svårt sjuka får vänta på vård så länge att de dör. Nu gäller det för regeringen att satsa på en sjukvård som får vårt land att leva upp till att kallas välfärdssamhälle.