Insändare Var kommer vattnet vi dricker ifrån? Från kranen. Så svarar kanske en fem-åring men man hade hoppats, att Uppsalas toppolitiker hade betydligt mer kunskaper, när de köpte Ulleråkers mark från Regionen 2014. I UNT den 13 juni avslöjar dock Erik Pelling att ingen hade tänkt på grundvattnet under åsen, när man gjorde affären. ”Så idag hade priset varit ett annat?” frågar UNT:s reporter. ”Om vi vetat vad vi vet idag hade värderingen sett annorlunda ut”, svarar Erik Pelling. ”Samtidigt så har vi fått mycket värdefull kunskap om åsen och skyddet av Uppsalas grundvatten som vi inte haft förut.”

Förvärvandet av denna kunskap kostar oss uppsalabor minst 900 millioner. Uppsala är fullt av experter, som kunde fått komma till tals och delat med sig av sådana kunskaper alldeles gratis.

Det är dags att kräva bättre kunskaper av politikerna, som handskas med våra pengar. Och att man inte bara ”lyssnar”, som man kallar det, utan även tar till sig och rättar sig efter den kritik man får av experter och remissinstanser.

Erik Pelling meddelade också, att takten i byggandet minskat. Då bör man också minska takten i byggplanerna och inte påbörja projekt med att skövla marken, som sedan ”parkeras” för byggande senare. Det finns också många tomma nya lägenheter. Så varför denna illa planerade byggtakt.

Det är klimatkris och minskande antal av de djur och växter, som vi behöver. Så stoppa alla planer på avverkning av stadsträd, parker och grönområden tills vidare och bygg endast på redan hårdgjord mark tills vi alla, även de som bestämmer, har mer kunskap och vett.