Politik I UNT 21 mars efterlyser den avhoppade centerpartisten, tidigare kommunalrådet Lars O. Ericsson ett politiskt parti som värnar om äldrefrågorna. Han påtalar behovet av ett nytt lokalt parti som kan ta tag i dessa frågor i Uppsala. Under åren 1998-2002 medverkade i Uppsalapolitiken ”Stoppa E4 Väst Kulturpartiet”, som sedan lades vilande i malpåse. I dess program hade skola, vård och omsorg en framskjuten plats. Vi deklarerade att omsorg är en av de absolut viktigaste kulturyttringarna i ett civiliserat samhälle.

Lars O. Eriksson pekar i sin insändare på en roll som ”Kulturpartiet” skulle kunna uppfylla.

Om Du, Lars och de andra, saknar undertecknad, kanske vi åter ska aktivera vårt vilande parti. Vi kommer i sinom tid skriva mer om ”Kulturpartiet” i Uppsala.