Insändare Replik på insändarsvar från Kristina Stavlind 1/6

Det tar lika lång tid att ansöka om ordinarie som akut riksfärdtjänstresa, det vill säga fjorton dagar. Enhetschef Stavlind förstår inte problemet. Det är det som är problemet.

Kan man ansöka om akutresa muntligen på telefon? Nej, förfrågan ignoreras, iallafall när jag ansökte. Kan man ansöka om akutresa skriftligen? Nej, blanketten saknar utrymme för det alternativet. Kan man möjligtvis få veta handläggningstiden? Nej.

Det är helt uppenbart att det saknas handfasta rutiner för akutresor med riksfärdtjänst; oavsett hur komplett ansökan är.

Den som ansöker om akutresa med riksfärdtjänst har synnerligen goda skäl till det. Att sedan Sven Åke Andersson inte delar min uppfattning bekymrar mig mindre. Andersson har blandat ihop begreppen. Det handlar inte om ordinarie resor utan om akutresor vid riksfärdtjänst. Det är bra att Andersson är så duktig på planering, men det här handlar om resor som inte kunde förutses.