Gottsunda Om utförsäljningarna i Gottsunda. Jag förstår det icke. Då jag nu blivit upprörd borde jag tiga. Men så har jag min förankring i miljonprogrammet …. utan varit uppvuxen här. Dessa områden fanns inte när jag kom till världen 1960. Mitt första fasta arbete fick jag här innan jag var fyllda arton. Då i Rosengård i min uppväxts Malmö. Bosatte mig där och blev föreningsaktiv utöver att jag arbetade där. Brände också ut mej men återhämtade mig via några års vuxenstudier. Hamnade 1983 i Uppsalas Gottsunda.

Jag har inte den syn på dessa områden som media sprider. Media missar något betydelsefullt

Här är barnrikt och föreningstätt. Det hör ihop. Där det finns barn finns det också vuxna som vill dem något gott. Den sorten som ställer till med brott är helt klart i minoritet här. Man ska ha ögon till att klara se de goda föredömena.

Att sälja ut Gottsunda centrum med tillhörande hyresrätter är ohövligaste och rent av dummaste jag hört i mitt vuxna liv.

Med min bakgrund från Rosengård kan jag upplysa om vad vettigt folk där åstadkom när det var som värst i begynnelsen. Historien känner jag av att jag på min tid fick den berättad för mig av eldsjälar som var med då det var stökigt värre.

Idag talas det på högsta politiska nivå om att göra något hållbart här i miljonprogrammet. Nå, då är läget rätt att för Gottsunda och Valsätras del gå från ord till handling. Att pröva något nytt.

Statlig ägo av Gottsunda Centrum och dess tillhörande hyresrätter. Nytillskottet på centrumet borde passa för någon för sammanhanget lämplig statlig myndighet kan jag tänka. Med staten som ägare blir det ju skötsamt arbetande skattebetalande individer här som kan tänkas att inse att dess bidragande till statskassan kommer till del i området. Det är rimligen på annat vis om privata aktörer får makten här.

Här är det fel i grunden att tänka i ekonomiska banor för vinst. Vinsterna är helt andra här. Besök till exempel Gottsunda Kyrka och få insikt om dess verksamhet.

Det finns i miljonprogrammet en anda som ger att boende förmår att samexistera. Det främlingsfientliga stöter här på motstånd i det dagliga. Här finns nog med individer i det ideella som borde ha ordet. Inte nödvändigtvis just undertecknad.

Sansa er kommunpolitiker! Vänd er till staten, alltså i grunden till dit skattebetalarnas medel hamnar.

Skattebetalare finns det gott om här. Locka hit staten.Pröva något som resten av landets liknande områden kan ta efter.

Tvinga inte bort ännu fler ur boendena här till följd av privata vinstinriktades ägandeformer.