Insändare Är du pensionär, utvecklingsstörd eller t.ex nyinflyttad invandrare och inte klarar av att köpa din tågbiljett på internet, då kan du gå till Pressbyrån, någon av de endast tre bemannade biljettexpeditionerna i Sverige, Stockholm, Göteborg och Malmö, eller ringa kundtjänst. Då får du betala en extra straffavgift på 100 kronor för biljetten. Men då blir väl svaret från SJ att du som pensionär har tio procents rabatt på biljetten. Ja, kostar biljetten 1000 kronor så blir det 100 kronors rabatt på biljetten, men straffavgiften är ändå pålagd och ingår inte i pensionärsrabatten.

SJ är ju ett viktigt statligt företag för att även ge oss privatpersoner i Sverige en god infrastruktur för tågresor. Ett statligt företag för infrastruktur i Sverige måste nu enligt politikerna bli som ett vanligt aktiebolag och ge vinst. Ett sätt att öka vinsten är att minska på personal och lägga ned alla bemannade biljettkontor. Det här gör det självklart svårt för utländska turister att åka tåg, men självklart har de väl datorer med sig.

Enligt protokoll från årstämman i april 2018 gjorde SJ 2017 bara en årsvinst på i stort 737 miljoner kronor och en balanserad vinst på 3,7 miljarder kronor. Självklart måste bolaget ha ekonomiska resurser. Utdelningen till aktieägaren, staten, blev bara 268, 8 miljoner kronor.

Men jag hade ingen aning om straffavgiften på 100 kronor för människor som inte klarar av att köpa biljetten på internet. Kontrollerade med kundtjänst att uppgifterna stämmer. Det här är oetiskt och oansvarigt av ett statligt företag för infrastruktur. Enligt en uppgift som jag inte kunnat kontrollera har mellan 800 000 till en miljon människor bosatta i Sverige inte tillgång eller använder it.

Sj måste anställa personal och bemanna fler biljettkontor och ta bort straffavgiften vid biljettköp på station eller via telefon. En kopia av denna insändare skickar jag också till vår infrastrukturminister. Känner han till straffavgiften?