Insändare Sedan 1 februari har den rubrik som haft störst stil på förstasidan inte mindre än sju gånger handlat om sexköp i Uppsala, ytterligare fyra om andra former av sexövergrepp. Den 30 mars bestod halva förstasidan av ett citat från en 18-årig kvinna från Rumänien som tvingats prostituera sig. Citatet följdes upp med tre helsidor.

LÄS MER: 18-åriga kvinnan om sexhandeln i Uppsala

I artikeln beskrivs hur den 18-åriga kvinnan lurats hit av sin pojkvän och en kusin, hur kontakten med kunderna gått till, hennes vidriga tillvaro, polisens listiga detektivarbete för att få tag på männen. En halv sida upptogs av svärtade ansiktsbilder (fotografier?) på sex av de 17 åtalade männen, några från Uppsala län. De citeras om sina sexköp – på ett sätt så att deras ynkedom verkligen ska framgå - och beskrivs med ålder, arbete, civilstånd, antal barn och inkomst.

Fyra av dem egna företagare från Uppsala län, gifta fäder med goda inkomster. Det kompletteras med en bild på rummet (1/4 sida) där sexakterna utspelat sig med bildtexten ”Män från bland annat Uppsala, Vänge, Vittinge, Tierp, och Hargshamn köpte sex av den 18-åriga kvinnan i den här lägenheten i Uppsala”.

Vittinge och Hargshamn har mindre än 500 invånare, Vänge drygt 1 000. Med de här upplysningarna som UNT så beredvilligt serverar är det inte särskilt svårt att lista ut vilka personerna är.

Tydligen misstror UNT rättsväsendets förmåga att döma rättvist och försöker därför se till att de (förmodligen) skyldiga också kan straffas genom hat på nätet eller något annat mer handgripligt eller våldsamt. Att också oskyldiga kan drabbas bekymrar inte. Att de skyldigas liv kan spolieras betraktas som riktig rättvisa. Tidningen ansluter sig därmed till en allt vanligare tendens i samhället, från gemene man till ministrar, att främst via sociala medier ta rättvisan i egna händer, oftast hastigt och oöverlagt, buren på vågen av hat och indignation. Det är en farlig tendens i samhället, också när gärningsmännen begått vidriga handlingar.

Kjell Kampe, gift egenföretagare i Vänge, med barn och god inkomst

UNT SVARAR:

Vad är det för män som köper sex av en 18-årig kvinna som tvingats till Sverige från Rumänien för att prostituera sig? Det var en fråga som vi på redaktionen ställde oss när vi arbetade med det stora sexköpsmålet som är aktuellt i Uppsala tingsrätt. Och jag kan fortfarande inte tycka annat än att frågan är journalistiskt motiverad.

Vår avsikt var att visa att sexkunderna finns överallt omkring oss, de är småbarnspappor, egenföretagare, gifta, ensamstående, höginkomsttagare och bidragsberoende. Och de bor runtom i Uppland.

Däremot hade vi inte för avsikt att peka ut någon enskild individ. Därför har vi endast skrivit generellt om att kunderna är 18–69 år samt nämnt exempel på orter där de finns. På samtliga orter som nämndes i tidningen finns flera hundra män, jag kan inte se att det är utpekande.

Kalle Sandhammar, chefredaktör och ansvarig utgivare