Insändare I vinter har det pågått en utgallring av skogsområdet mellan Sunnersta och Gottsunda, längs cykelvägen nämnd Askbanan med motiveringen att göra vägen öppnare och tryggare med glesare växtlighet. Vidare har kommunen gallrat inne i skogen, där har man på flera ställen låtit all ris och stammar ligga kvar huller om buller med påföljd att det inte längre går att komma fram på de vanliga stigarna.

Riset och avverkningsresterna ligger som en tjock matta och gör det omöjligt att gå såvida man inte är en älg eller har långa ben. Det ser väldigt ledsamt ut, som en storm har dragit fram, samtidigt pågår det en utbyggnad av cykelleder i skogen, det hade varit lämpligt att i samband med det arbetet även röja upp de gamla stigarna så vi som istället går i skogen också kan komma fram.

När jag pratat med kommunen får jag veta att jag får röja själv. Jag anser att man ska vårda de stadsnära skogarna, de behövs både för människor, djur och växter. Som det ser ut nu har blåbärsris och vitsippor dränkts under ett tjockt lager ris. De här rislagren blir också bra startmaterial för skogsbränder under en torrsommar som 2018. Får inte entreprenörerna för sådana här arbeten ordentliga instruktioner om hur arbetet skall utföras?