Insändare Instämmer helt med Olof Haeggström, om tv-trailrarna, i hans insändare 31 januari.

När programmen sedan ska sändas är man redan så trött på dem så man vill ej titta. Och det höga ljudet (ofta skrikandet) gör att man får skynda sig att sänka det, alternativt stänger man av tv:n.