Insändare Norbyvreten i Sommarro har fått en förnämlig och påkostad upprustning. En helt ny lekpark för de yngsta, grillplats, utegym, dusch, en mängd nya bord och bänkar. Allt i anslutning till motionsspår och fotbollsplaner. 

Av någon anledning (ekonomi?) har man bortsett från behovet av en toalett/bajamaja.  I maj (5/5) ställde jag frågan till Uppsala kommun om man hade någon plan för att tillgodose detta ofrånkomliga behov. Svaret från servicecenter (7/5) var att någon offentlig toalett i anslutning till denna friluftsanläggning inte finns med i handlingsplanen som sträcker sig till 2025. 

Jag ställde då frågan (8/5) om man hade tänkt att det är den omgivande naturen som ska användas som offentlig toalett när nöden så kräver. Något svar har jag ännu inte fått. Är anläggningen tänkt att nyttjas i huvudsak av närboende, på lagom avstånd från egna faciliteter? 

Då jag häromdagen läste i UNT att kommunen på senare tid utökat antalet kommunikatörer till nuvarande 89 stycken, väcktes mitt hopp om att någon av dessa nu kan besvara mina kvarstående undringar i toalettfrågan. Att någon i vårt politiska styre skulle engagera sig ytterligare för Norbyvreten förväntar jag mig inte. Inte efter att de ”klippt bandet” och mottagit (välförtjänta?) applåder.