Under nära 40 år som medicin- och forskningsreporter har jag gjort många rätt egendomliga intervjuer. Ändå är det svårt att komma på någon mer bisarr än den med den australiske teologen, bioetikern, IVF-motståndaren och kedjerökaren Daniel Overduin på Akademiska barnsjukhuset i mitten av 1980-talet.

Gång på gång upprepade han att provrörsbefruktningar innebar att öppna en Pandoras ask för socialt kaos. Jag minns inte så noga hans argument för att tänka så. Det var svårt att lyssna koncentrerat efter att ha börjat fundera på hur länge han skulle fortsätta att tända nya cigarretter, trots upprepade tillsägelser om att det rådde rökförbud på barnsjukhuset.

På den tiden var jag själv rökare. Ändå kändes det väldigt konstigt att en person som kallades för bioetiker kunde tycka att det var oförsvarligt att befrukta ägg utanför kroppen för att hjälpa ofrivilligt barnlösa att få barn, men inte ens på ett barnsjukhus verkade se några etiska problem med att utsätta andra för sin tobaksrök.

Så här drygt 30 år senare kan man konstatera att den "Pandoras ask" som Daniel Overduin pratade om har varit raka motsatsen till den i den grekiska mytologin. Om locket till den hade stängts hade mer än åtta miljoner barn aldrig fötts och ännu fler föräldrar inte fått förverkliga sina drömmar om egna barn.

I en biografi på nätet läser jag att Daniel Overduin dog i hjärtinfarkt vid bara 62 års ålder 1992, med det förklarande tillägget att han var storrökare.

Dessbättre har allt fler föräldrar världen över tagit till sig uppmaningen att inte röka under graviditeten och spädbarnstiden. Det har förhindrat ett stort antal fall av dödföddhet och plötslig spädbarnsdöd och samtidigt förbättrat både barnens och deras egen hälsa.