Fatima Alassaad är områdeschef för sex HVB-boenden i Uppsala län som drivs av den privata koncernen Humana/Tiangruppen.

– Vi jobbar med en målgrupp som mår jättedåligt. Ungdomarna som kommer hit behöver hjälp för att komma till rätta med exempelvis självskadebeteende, drogberoende, ätstörningar och trauman efter sexuella övergrepp, berättar hon.

Forskning tyder på att den psykiska ohälsan bland barn och unga i höginkomstländer har ökat under de senaste 30 åren, i synnerhet bland flickor. Enligt svenska Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät från 2018, svarar 33 procent av kvinnorna i åldern 16-29 år att de har nedsatt psykiskt välbefinnande.

Artikelbild

| Eleonoragårdens verksamhet är HBTQ-certifierad och riktar sig till målgruppen flickor, transsexuella och icke binära ungdomar i åldern 14-20 år med självdestruktiva beteenden och känsloregleringsproblematik.

– För de ungdomar som kommer till oss ser vi att skolan ofta blivit ett stort misslyckande. Skolan ställer höga krav och många mår dåligt av att de bedöms från tidiga år, säger Fatima.

Hon berättar att även internet och sociala medier är en stor utmaning.

– Du ska hela tiden fronta ditt bästa jag och blir bedömd utifrån ditt utseende. Och det kan därför vara lockande att få bekräftelse via nätet. Det är inte ovanligt att våra ungdomar blivit utsatta för sexuella övergrepp på nätet, fortsätter Fatima.

På Eleonoragården ingår det i behandlingstänket att hjälpa ungdomarna att få grundläggande bitar som sömn, kost och motion, att fungera.

Artikelbild

| Rutinerna skapar trygghet och de behöver aldrig fundera över vad som förväntas av dem, säger Sofia Mård Vikman som är behandlingspedagog.

– Många har vänt på dygnet. Vi försöker aktivera dem så mycket vi kan och arbetar med tydliga rutiner i vardagen. Det finns mycket forskningsstöd för beteendeaktivering, säger Fatima.

På Eleonoragården går ungdomarna upp och lägger sig på fasta tider. Mobilanvändning och TV-tittande är begränsat. Ungdomarna ansvarar också för att städa, tvätta och laga mat.

– I början upplever de flesta att vi har mycket regler och ställer höga krav. Men efter ett tag uppskattar ungdomarna det. Rutinerna skapar trygghet och de behöver aldrig fundera över vad som förväntas av dem, säger Sofia Mård Vikman som är behandlingspedagog.

Vid inskrivningen på Eleonoragården sker en obligatorisk hälsoundersökning. Tidigare behov och diagnoser kartläggs och en psykiater tar över det medicinska ansvaret.

– Vi ser ofta att den diagnos de fått för kanske fem år sen inte stämmer. Många har också behovsmediciner för till exempel oro, ångest eller sömnsvårigheter. De har inte fått lära sig förstå och hantera sin oro. Men det får de lära sig här, säger Sofia.

På Eleonoragården får alla ungdomar ta del av ett vårdinnehåll. Enskild KBT-terapi ingår för alla, likaså daglig färdighetsträning med hjälp av teckenekonomi.

– Teckenekonomi är ett belöningssystem där ungdomarna uppmuntras att förbättra negativa beteenden. Alla börjar på en basnivå där de t.ex. ska gå upp i tid på morgonen och städa sitt rum dagligen, berättar Sofia.

Varje aktivitet ungdomarna sköter, genererar en viss poäng, som sen delas ut i fickpengar.

– Ungdomarna får alla hygienartiklar de behöver och har klädpeng, så fickpengarna fungerar som en extra morot. Vi ser att det ger väldigt gott resultat, säger Sofia.

Även familjearbetet är en viktig del av behandlingen.

– Ungdomarna lämnar hemmet i cirka ett år och föräldrarna kan uppleva att de inte hänger med i förändringen. Därför har jag som är kontaktperson, veckovisa samtal med föräldrarna. Det är viktigt att även de får en chans att följa med på ungdomarnas resa, säger Sofia.