– En ökning av anmälningar betyder inte automatiskt fler genomförda våldtäkter. Det finns ett stort mörkertal och våldtäkter inom relationer anmäls sällan. Begreppet har även blivit bredare, fler sexualbrott rubriceras i dag som våldtäkt, säger Åsa Tinnerholm, verksamhetsledare på kvinnojouren i Enköping.

Snön yr utanför fönstret när hon berättar om verkligheten på landets kvinnojourer.

– Ofta har våra besökare inte polisanmält förövaren och speciellt inte det tabubelagda sexuella våldet. Många är rädda och vill mest få leva i lugn och ro. Vissa bor fortfarande med den våldsamma mannen och söker stöd här medan andra bor på skyddat boende. Trots att få polisanmäler så är det många som lämnar, säger hon.

Artikelbild

| "Ofta har våra besökare inte polisanmält förövaren och speciellt inte det tabubelagda sexuella våldet. Många är rädda och vill mest få leva i lugn och ro." säger Åsa Tinnerholm. Hon menar att vi måste börja ta mäns våld mot kvinnor på allvar. Här tillsammans med stödsamordnare Josefin Kjellberg.

Hon menar att vi måste börja ta mäns våld mot kvinnor på allvar.

– I debatten märker jag att medier för att vara inkluderande har slutat sätta kön på problemet. Det strukturella gäller mäns våld mot kvinnor, det borde vara tydligt. Självklart kan även en kvinna utsätta en man för övergrepp men det strukturella problemet är män som utövar våld över kvinnor. Det är inte ett samhällsproblem att kvinnor våldtar, mördar och slår ner sina män de är gifta med. Våld mot kvinnor är resultatet av ett patriarkalt samhälle där könsmaktsordningen styr, säger hon.

Har vi inte koll på det så tror hon att vi tappar helheten.

– Att Sverige har högre antal anmälningar i snitt än många andra länder beror nog inte på att fler våldtäkter äger rum här utan att just anmälningsgraden har ökat.

Artikelbild

| Anslagstavlan på kvinnojouren viskar om många samarbeten med andra organisationer, jourer och starkt engagemang för kvinnor som utsätts för mäns våld.

I en debattartikel nyligen skriver Unizon, som samlar 130 kvinnojourer, att det i princip är straffrihet på våldtäkt i Sverige 2019.

– Bra att de går ut med det. Så få åtalas och döms för våldtäkt,säger Åsa Tinnerholm.

Artikelbild

| "Även barn som utsatts för våld eller sett sin förälder utsättas för våld påverkas av våldet mot kvinnor. Det finns studier som visar att barn som upplevt krig har samma trauman som barn som lever med våld i hemmet. Det vill säga våld av den som egentligen ska ge dem trygghet", säger Åsa Tinnerholm.

Vad gäller våldtäkt så anser hon att vi måste börja prata om det på rätt sätt.

– En våldtäkt är inte sex utan ett våldsutövande eller ett maktmedel. I vissa rättsfall så blandas det ihop då det pratas om sexuella preferenser och kläder.

Vad är våra största utmaningar här i Enköping?

– Det våldspreventiva. Det är bara några år sedan en kvinna sköts av en man här i Enköping. Preventivt arbete är bra även ekonomiskt. Att hjälpa en ung kille med sin kvinnosyn och attityd är ingenting mot vad det kostar när en vuxen man agerar våldsamt mot den kvinna och de barn han lever med.