Det visar den brukarundersökning som gjordes under 2018 av SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Det är tredje gången kommunen deltar i undersökningen, men till skillnad mot tidigare är det betydligt fler som svarat.

"I SKL:s undersökning ingår myndighetsutövning av barn- och ungdomsvård, ensamkommande barn och ungdomar, missbruksvård samt ekonomiskt bistånd. Men Socialförvaltningen i Enköpings kommun vill få ett resultat för hela verksamheten och har därför valt att erbjuda undersökningen till samtliga besökare som kommer i kontakt med socialtjänsten", skriver kommunen i ett pressmeddelande.

– Besökarna upplever att vårt bemötande har förbättrats jämfört med tidigare år och att de bättre kan påverka vilken hjälp de får, säger socialchefen Elisabeth Kántor i en kommentar.

Enligt kommunen svarade 703 besökare på undersökningen 2018, jämfört med 289 året innan och bara 148 stycken 2016.