Det är bara några frågor som Birk Westerlund och Oliver Melander vill ge svar på.

De går andra året på handelsprogrammet på Westerlundska gymnasiet och har just startat UF-företaget Sociala seniorer tillsammans med Maja Mörk och Linnea Moberg.

– Det finns en jättepotential. Det ni gör ligger helt rätt i tiden, konstaterade Bo Gustavsson från pensionärsorganisationen SKPF.

Artikelbild

| Bo Gustavsson, SKPF, Berit Hansson, PRO och Anders Wikman (NE), ordförande.

Häromdagen gästade Birk Westerlund och Oliver Melander det kommunala pensionärsrådets möte på Villa Sandgatan och berättade om sin idé.

De har egen erfarenhet av att själva hjälpa sina far- och morföräldrar.

En idé föddes fram om att starta ett företag som håller utbildningar, lär ut källkritik och åker hem till äldre för att kunna ge råd.

– Det är helt öppet vad och hur vi kan göra. Vi har gjort en liten marknadsundersökning och de flesta äldre skulle vilja ha ett hembesök, men vi har också möjlighet att låna skolans datasal under dagtid och hålla kurser för en större grupp, säger Birk Westerlund.

Han och Oliver Melander efterlyste förslag.

För behovet är stort. Det visade inte minst den snabba återkoppling och de många frågor och synpunkter som dök upp under mötet med de företrädare för kommunens pensionärsorganisationer som lyssnade på eleverna.

När Internetstiftelsen för några veckor sedan presenterade årets undersökning om Svenskarna och internet visade den att ungefär 1,1 miljoner svenskar lever i ett digitalt utanförskap.

Trots att nästan alla har tillgång till internet är det många som ändå har svårt att få tillgodogöra sig de digitala tjänster som utvecklas.

En majoritet av den grupp som befinner sig i digitalt utanförskap är över 76 år, visar undersökningen.

De kanske har både dator, läsplatta och smart telefon, men har svårt att hänga med i alla uppdateringar.

– Ni måste vara goda pedagoger. Vi vill veta vad varje tryck innebär, förklarade Berit Hansson, ordförande i PRO Enköping och de övriga runt bordet nickade igenkännande.

Solveig Sundblad och Bitte Myrsell, två av de politiker som ingår i rådet, föreslog att UF-företaget skulle boka in ett möte med kommunens hemtjänstpersonal.

– Det här är ju också ett bra sätt för er i pensionärsorganisationerna att kunna hjälpa till i de här elevernas utbildning, menade KPR:s ordförande Anders Wikman.

Kanske kan Sociala seniorer UF bli ett framgångsrikt företag som får en fortsättning även när grundarna har tagit studenten.