Över två miljoner inspelade samtal till rådgivningsnumret 1177 låg helt öppna och åtkomliga på en server på internet, vilket avslöjades i en rapport från Computer Sweden. Även boende i Uppsala län är berörda.

Malena Ranch (MP), regionråd i Uppsala län, ser allvarligt på det som hänt.

– Nu tyder inget på att några samtal inom region Uppsala berörts, vi har inte haft avtal där underleverantörer varit inblandade och det känns skönt. Men det är väldigt allvarliga uppgifter som kommit fram kring hanteringen av samtalen, det är helt oacceptabelt, säger hon.

Region Uppsala driver 1177 i egen regi vilket Malena Ranch menar är betryggande.

– Här tar vi alla samtalen själva. Vi har inga underleverantörer och det är de som brustit i hanteringen av ljudfilerna. Nu måste vi ändå säkerställa bakåt i tiden att inget liknande hänt, men vi har ina indikationer på det.

Även Helena Proos (S), oppositionsråd i Uppsala län, är oroad över uppgifterna.

­– Det är otroligt upprörande att läsa om denna vårdslösa hantering av personlig information. Som invånare i Uppsala län är jag djupt oroad över hur de här uppgifterna har kunnat röjas på det här sättet och vilka följder det har kunnat få. De ansvariga måste gå till botten med det här och svara på i vilken utsträckning de boende i Uppsala län har drabbats, säger Helena Proos.

Vårdguiden 1177 drivs sedan 2017 i egen regi av Region Uppsala, tidigare sköttes verksamheten av ett privat företag.

– Det här visar med all tydlighet hur fel det kan gå när vi inte har kontroll över samhällsviktig information och infrastruktur. För oss är det självklart att 1177 är en sådan samhällsviktig funktion och vi vill även att även andra kritiska system ska drivas offentligt, säger Helena Proos.

Socialdemokraterna i Region Uppsala säger i ett pressmeddelande att de kommer att väcka ett initiativ på nästkommande regionstyrelse om att snarast utreda hur datahaveriet har drabbat boende i Uppsala län.