ENKÖPING

När bolaget för en tid sedan hade sitt senaste styrelsemöte beslutade man om en försäljning av två av de tre trettonvåningshus som håller på att byggas i kvarteret Sadelmakaren vid gymnasieskolan i Enköping.

Försäljningen innebär att 84 av de cirka 130 lägenheter som totalt byggs i de tre höghusen kommer att omvandlas till bostadsrätter. När det gäller det tredje höghuset, som även innehåller ett LSS-boende, kommer det att bli kvar i EHB:s ägo.

– Som styrelse har vi alltid ett ­ansvar att förvalta bolagets fastighetsportfölj på ett så bra sätt som möjligt när det gäller förvärv, underhåll och avyttringar så att våra bostäder kommer så många Enköpingsbor som möjligt till gagn, konstaterar Peter Ekström (S), ordförande i Enköpings Hyresbostäder.

Redan i mars i år berättade Enköpings-Posten om EHB:s planer på att sälja delar av sitt fastighetsbestånd.

För en tid sedan släppte EHB lägenheterna i det första höghuset för uthyrning. Hyran för lägenheterna ligger på drygt 8 000 kronor för två rum och kök till cirka 15 000 kronor för en femrummare.

– När vi släppte lägenheterna noterade vi en tröghet när det gällde intresset, beroende på storlek och hyra. Utifrån detta har vi i styrelsen nu gjort bedömningen att det är lämpligt att ombilda två av tre höghus till bostadsrättsföreningar, säger Peter Ekström.

EHB har även gjort en upphandling av en fastighetsmäklare som ska genomföra försäljningen av lägenheterna i de båda höghusen.

– Vem det är kan vi inte säga ännu av formella skäl då bland annat anbuden ännu inte har utvärderats, förklarar Jennie Sahlsten, VD i EHB.

Sista ordet om det blir någon försäljning av de båda höghusen har dock politikerna i kommunfullmäktige. Frågan kommer att avhandlas där senare i höst.

0171-41 46 34