Jennie Sahlsten blir vice vd för Erlandsson Bygg AB och kommer att ha sin arbetsplats på koncernens huvudkontor i Kungsbacka söder om Göteborg.

Företaget ingår i Erlandssonkoncernen med en omsättning på drygt 6,5 miljarder kronor.

– Jag har ett jätteroligt jobb i Enköping, men tackade ja när jag fick erbjudandet att flytta tillbaka till Göteborg där jag har mina barn, 17 och 20 år, säger hon.

Kan du säga något som du har bidragit med under tiden på EHB?

– Det är nog att det värderingsstyrda företaget genomsyrar hela vår verksamhet idag. Jag har arbetet mycket med samarbete, både externt och internt, och med partnering som begrepp. Det är uppgifter jag kommer att ha även på mitt nya jobb, säger hon.

Jennie Sahlsten är bland annat ordförande i Byggherrarnas arbetsgrupp, NUG, som hanterar upphandlings- och genomförandeformer och sitter med i de allmännyttiga bostadsföretagens vd-råd.

Peter Ekström (S), EHB:s styrelseordförande, säger att Jennie Sahlstens sociala engagemang har betytt väldigt mycket för företaget.

– EHB har gjort en fantastisk resa under hennes tid i Enköping, säger han.

Att hon nu säger upp sig efter drygt två år i företaget är enligt Ekström inget onormalt.

– I mars 2018 har hon varit här i nästan tre år, det är en ganska normal tid för den här typen av uppdrag, säger Ekström.

Vad händer nu närmast?

– Styrelsen informerades igår och vid mötet den 6 november så påbörjas processen att anställa en efterträdare, säger han.

Den 1 juni 2015 efterträdde Jennie Sahlsten den tillförordade vd:n Tomas Eriksson. Han var i sin tur en tillfällig lösning sedan den tidigare vd:n Thomas Lundmark avskedats av styrelsen.