Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att företaget inte får sälja eller överlåta animaliskt livsmedel i mer än Enköpings kommun samt angränsande kommuner då företaget saknar ett godkännande från Livsmedelsverket.

Enligt EU-regler får leverans av dessa livsmedel bara ske utan tillstånd om leveransen är marginell och av lokal karaktär (hemkommun samt angränsande kommuner). Kött från Resta gård har dock påträffats i bland annat Österåkers kommun.

– Vi har en egen ekologisk lanthandel på Ljusterö men där får vi inte sälja våra produkter enligt kommunens tolkning av EU:s regler, säger Anna Hane som driver Resta gård.

Artikelbild

| Miljö- och byggnadsnämndens beslut grundar sig i regelverket som styr livsmedelshanteringen, men det är ingen lagtext utan en vägledning och den kan inte myndigheter ta beslut på menar en sakkunnig.

Hon menar att EU:s regler går att tolka på olika vis. I vissa fall är det kommungräns som gäller, i andra fall är det länsgräns.

– Vi bor i ett av de kommuntätaste områdena i landet, det gör stor skillnad var man har sin verksamhet geografiskt i landet. Det vore mer rättvist om lagen gällde län, säger hon.

Reglerna skiljer mellan olika livsmedelsprodukter. För exempelvis råmjölk gäller länsgränser men för vanlig mjölk gäller kommungränser och för viltkött är det landets gränser som räknas som lokalproducerat.

– Vi vill att det här prövas rättsligt för att se om det går att förenkla lagstiftningen för småskaliga producenter så de lättare kan sälja sina produkter, säger Anna Hane.

Hur man tolkar EU:s lagar och regler är ingen enkel historia.

Per Nilsson vid konsultföretaget Profox är sakkunnig när det gäller livsmedellagstiftning. Han menar att den text som kommunens beslut grundar sig på inte kan räknas om en lagtext, utan är en vägledning, och därför inte går att fatta myndighetsbeslut på.

– Det finns olika begrepp för vad som räknas som lokalt. Formuleringen med kommungränser för vissa livsmedel är en kvarleva som inte är omgjord i text, i regler från 2016 anges länsgränser och det vore en rimligare tolkning. Om jag hade jobbat på miljökontoret hade jag tolkat området som att det gällde län, säger Per Nilsson.

I lagtexten står även att tillstånd krävs för leverans till andra detaljhandlare.

– Men det handlar om företagets egen butik, det är samma detaljhandelsanläggning även om det ligger i en annan kommun, säger Per Nilsson.

Vid Resta gård har man nu byggt ett produktionsrum som väntar på godkännande från Livsmedelsverket. Godkänns anläggningen upphävs miljö- och byggnadsnämndens beslut.

Resta gård förläggs med vite om 10 000 kronor för varje tillfälle som förbudet överträds.

– Det finns ju ett regelsystem som vi måste följa. De kan söka tillstånd hos Livsmedelsverket om att sälja på andra orter och vad jag förstått så har de också gjort det, säger Mats Keijser (S), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.