Det föreslår en gymnasieelev som tillsammans med sina klasskamrater diskuterat behovet av utegym, och därför lämnat ett medborgarförslag till kommunen.

Kostnaden för gymmet beräknas till cirka 250 000 kronor, och skulle vara en bra investering för folkhälsan enligt förslaget. Fullmäktige har lämnat förslaget till upplevelsenämnden för beredning.