Pengarna som EHB får in på försäljningen av fastigheterna på Bergvretsgatan och Lärksoppsgatan i Enköping samt på Harvägen och Rävstigen i Hummelsta ska användas till att bygga fler bostäder och underhåll av det nuvarande fastighetsbeståndet.

Beslutet togs vid EHB:s styrelsemöte på torsdagen.

– Styrelsen var enig, men kommunfullmäktige måste också godkänna försäljningen, säger Peter Ekström (S), ordförande i EHB:s styrelse.

Artikelbild

| EHB:s ledning. Jennie Sahlsten, vd, och Peter Ekström, styrelseordförande.

Han tror att frågan kommer upp på fullmäktigemötet i mitten av oktober.

När vi träffas efter mötet understryker Peter Ekström att det i ägardirektivet från kommunen slås fast att EHB ska bidra till kommunens utveckling genom att vara ett aktivt fastighetsbolag som arbetar med såväl köp och försäljning som nyproduktion och förädling.

– Vi har stora investeringar som väntar, inte minst renoveringar i Romberga, på Bergsgatan och Torggatan, säger han till EP.

Under torsdagen gick EHB ut med information till de boende i Bergvreten och Hummelsta.

När är köpet klart?

– Förhandlingar pågår och vi hoppas att de är färdiga inom en månad.

Senare på torsdagen pratade EP med några hyresgäster som bor i de två bostadsområdena med marklägenheter, Harvägen och Rävstigen.

Några hade fått informationen, andra inte.

– Jag har bott här i 25 år och trivs väldigt bra. Det där med försäljning brukar komma upp med jämna mellanrum, men det har aldrig blivit något tidigare, säger Barbro Vilén på Harvägen.

Kurt Wennerstrand på Rävstigen är osäker på vad byte av hyresvärd kan komma att innebära.

– Vinner jag 100 000 kronor i morgon? Vem vet, säger han och skrattar, men minns för fem, sex år sedan när han och grannarna blev erbjudna att köpa loss sina lägenheter.

– Jag bjöd 150 000, men de skulle ha en halv miljon. Sedan hörde vi inget mer.

Parallellt med de planerade försäljningarna har EHB tre andra stora, nya projekt på gång.

Ett gäller Västerleds torg där EHB har köpt fastigheterna, där det idag finns bland annat butiker och föreningslokaler, av Fastighets AB Gunnilse. Köpesumman är 23 miljoner kronor.

– Det finns också en byggrätt på den öppna tomten bakom torget. Här kan det byggas bostäder i framtiden, säger EHB:s vd, Jennie Sahlsten.

Men hon betonar att projektet, som väckts inom arbetet med "Tryggare Enköping", där EHB är en av aktörerna, är i sin linda.

– Men planen är att utveckla området med nya mötesplatser och fler bostäder, säger hon.

Det gäller också det andra nya området, i kvarteret Älvdansen mellan regementet och Resecentrum.

Här planeras ett antal bostäder som ska byggas med det statliga investeringsstödet, vilket, enligt EHB, kommer ge yteffektiva lägenheter med lägre hyra och lägre energiförbrukning.

Låga energikostnader och hållbar utveckling är också något man tittar på i det tredje nya området, i Örsundsbro, som det togs beslut om på torsdagens styrelsemöte.

EHB ska köpa 21 000 kvadratmeter mark centralt i Örsundsbro, av Lantmännen.

Här, mellan torget och industriområdet nära Örsundaån, planeras ett hundratal bostäder med olika upplåtelseformer.

– Det kan bli både villor, mindre lägenheter, verksamhetslokaler och ett trygghetsboende, säger Jennie Sahlsten.

Peter Ekström tror att EHB:s satsning på Örsundsbro kommer att gagna tätortens utveckling i ett längre perspektiv.

– Andra aktörer kan följa efter. Det här betyder otroligt mycket, säger han.

All energiförbrukning i Örsundsbros nya bostadsområde ska ske med förnybara energikällor, varav en stor del solenergi, enligt förebild från liknande områden i andra delar av landet.