För någon vecka sedan meddelade Börje Wennberg (S), regionråd från Tierp, att han lämnar politiken. De senaste fyra åren har han varit regionstyrelsens ordförande.

Nu vill Helena Proos ta över Wennbergs plats för Socialdemokraterna inom regionpolitiken. Någon ordförandepost i regionstyrelsen blir det dock inte med tanke på att S inte ingår i den nya styrande koalitionen, utan det handlar i så fall om posten som oppositionsregionråd.

Socialdemokraterna i Enköping har nu nominerat Proos som kandidat till att bli regionråd. Den 10 november ska partiet på sin höstkongress i Uppsala län besluta om vilka två som föreslås bli regionråd. Vivianne Macdisi, i dag ordförande för regionens sjukhusstyrelse, är också nominerad av Socialdemokraterna som kandidat för att efterträda Börje Wennberg.

Helena Proos meddelade efter valet att hon lämnar kommunpolitiken i Enköping. S hade tappat tre mandat i kommunfullmäktige och Proos ansåg att det var lämpligt att någon annan att tog över förstaplatsen för S i kommunpolitiken. Det blev Jesper Englundh.

– Nu fick jag frågan om att bli nominerad till regionen. Jag kände att jag absolut inte var färdig med politiken, berättar hon.

Sjukvårdsfrågorna är i princip ny mark för Proos, men infrastruktur- och näringslivsfrågor har hon ägnat sig en hel del åt.

– Vården är den absolut största delen av regionfrågorna. Det som jag ser som är de stora utmaningarna är tillgängligheten i vården, alltså köerna, och sedan är det personalfrågorna. Vi måste bli en attraktiv arbetsgivare igen.

Helena Proos är inte invald i regionfullmäktige. Hon kan dock sitta i regionstyrelsen även om hon inte sitter i fullmäktige. Dessutom får man i egenskap av regionråd yttranderätt i fullmäktige.

– Nu är det medlemmarna som ska avgöra det, säger Helena Proos.