ENKÖPING

Låg efterfrågan till följd av för höga hyror gör nu att det kommunala bostadsbolaget förbereder en försäljning av två av de tre höghusen i kvarteret Sadelmakaren vid gymnasieskolan. Totalt handlar det om 84 lägenheter som en fastighetsmäklare ska hjälpa bolaget att sälja som bostadsrätter.

Att försäljningen ska ge 260 miljoner kronor bygger EHB på en analys av bostadsrättsmarknaden och vad köpare varit villiga att betala för andra jämförbara lägen i de centrala delarna av Enköping.

Artikelbild

| Planer. EHB:s VD Jennie Sahlsten (till vänster) förklarar att intäkterna från försäljningen ska användas till att bygga nya och billigare bostäder.

Jennie Sahlsten som är EHB:s VD förklarar att man räknat med ett något lägre kvadratmeterpris jämfört med vad ett par andra liknande försäljningar i Enköping gett på senare tid.

– Vi vet att det finns en efterfrågan i Enköping men vi vet också att utfallet varierat en del mellan olika försäljningar i Enköping. Därför är vår bedömning att det här är en rimlig nivå, förklarar Jennie Sahlsten.

Det är inte bara i samband med uthyrningen av lägenheter i höghusen som EHB noterat att intresset varit lägre än förväntat i kvarteret Sadelmakaren.

– Vi såg liknande mönster när lägenheter i tidigare etapper skulle hyras ut. I dag är samtliga lägenheter i tidigare etapper i området uthyrda. Dock kan vi notera att en del bor en kortare tid i området då de anser att hyresnivån är för hög.

Om ni nu såg en vikande efterfrågan, varför fullföljdes bygget av höghusen?

– Både när jag blev VD och när den nya styrelsen tog över i bolaget efter valet 2014 var planeringen långt gången när det gäller bygget av höghusen och bolaget hade redan då lagt runt tio miljoner kronor i projektet, säger Jennie Sahlsten.

Har frågan om att avbryta projektet diskuterats?

– Nej det har den inte. Om vi hade avbrutit höghusprojektet hade de pengar EHB investerat varit förlorade, förklarar Sahlsten.

Innan ni valde bostadsrättsspåret - funderade ni på att sänka hyran på lägenheterna för att bredda kundunderlaget?

– Jag vet att den frågan diskuterats på sociala medier. Då vi lyder under lagen om allmännyttiga bostadsaktiebolag måste vi agera affärsmässigt och det innebär bland annat att vi inte kan göra sådana hyressänkningar som innebär att vi inte har full kostnadstäckning.

Sahlsten menar att höghusen inte är ett lyxbygge med dyra materialval. Däremot kan ett höghus på tretton våningar innebära en del extra kostnader. Vidare konstaterar hon att många av lägenheterna är relativt stora, något som innebär relativt höga månadshyror.

Även om EHB till viss del överger hyresrättsspåret så har inte höghusen varit något misslyckande enligt Sahlsten.

– Vi har tillfört Enköping nya lägenheter och så bidrar vi till att Sadelmakaren blir ett blandat bostadsområde med både hyresrätter och bostadsrätter. Blandade bostadsområden är någonting som kommunen betonar i sina planprogram för ett framtida Enköping, menar Sahlsten.

Hon konstaterar vidare att en försäljning av de två höghusen frigör kapital som EHB kan använda i nya byggprojekt där de bygger mindre bostäder på ett sådant sätt att de kan ansöka om statsbidrag för bostadsbyggande.

– Om vi bygger på det sättet innebär det en betydligt lägre hyra per kvadratmeter jämfört med i höghusen, menar Jennie Sahlsten.