ENKÖPING

Det ska studenter på KTH och Linköpings universitet arbeta med i ett projekt.

Jennie Sahlsten, vd för Enköpings Hyresbostäder och Carl Gynne, drogsamordnare i Enköpings kommun ska inspirera deltagarna under en inledande workshop i Solna på onsdagen genom att fokusera på arbetet med "Tryggare Enköping" och en framtida förvandling av Västerleden-området.

– Vi betonar vikten av samverkan, säger Jennie Sahlsten.

Det är byggföretaget NCC som ligger bakom konceptet Inclusive City Academy.

Regeringens samordnare Johan Edstav, Uppsala, Jennie Sahlsten, VD Enköpings hyresbostäder och Jan Dahlkvist, NCC ska utse en vinnare tisdagen den 10 oktober.