Sjukhusstyrelsen i Region Uppsala fattade beslutet att omfördela budgetpengar från Akademiska sjukhuset till lasarettet i Enköping vid torsdagens sammanträde.

Beslutet innebär att den nu kontoriserade och tidigare närvårdsavdelningen kommer att återgå till att användas som vårdplatser. Planen är att 16 nya platser ska finnas tillgängliga när den nya avdelningen är i full drift.

– Vårdplatserna kommer i första hand att användas för ortopedi-geriatrik patienter som opererats på Akademiska och som behöver eftervård, säger Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande för sjukhusstyrelsen.

Artikelbild

| Regionens sjukhusstyrelse under ledning av Malin Sjöberg Högrell (L) har beslutat flytta pengar från Akademiska till lasarettet i Enköping.

Lasarettets ledningskontor flyttar under hösten till B-huset där kommunens socialförvaltning tidigare hyrde lokaler, en byggnad som nu håller på att renoveras. Renoveringen beräknas vara klar i september. Då kontoren flyttats kan rummen de lämnar lätt återställas till patientrum som kan stå klara att tas i anspråk från och med oktober månad.

Helårskostnaden för den återöppnade vårdavdelningen beräknas bli 28,9 miljoner kronor, för de tre månaderna 2019 beräknad kostnaden bli sju miljoner kronor, och det är pengar som alltså kommer att flyttas från Akademiska sjukhusets till lasarettets budget.

– Det finns inga nya pengar att tillföra därför måste pengar flyttas. Men effekten blir att vårdplatser på Akademiska frigörs, fler operationer kan utföras och det leder till att intäkter för vård av patienter från andra regioner, riksregionintäkter, kan öka, säger Malin Sjöberg Högrell.

En ny avdelning kräver mer personal, 12-15 sjuksköterskor behövs enligt Malin Sjöberg Högrell.

Artikelbild

| Marie-Louise Kumlin-Gutke, lokalplanerare vid lasarettet, i dörren till det som var närvårdsavdelning, nu kontoriserat men lätt att återställa till vårdavdelning

– Rekrytering pågår redan och hittills ser det lovande ut. Det har i varje fall tidigare varit lättare att rekrytera personal till Enköping. Den nya avdelningen på lasarettet kommer också att avlasta Akademiska och påverka arbetsmiljön där positivt, säger Malin Sjöberg Högrell.

Hur många fler undersköterskor och eventuellt utökning av läkartjänster som kommer att krävas för att driva den nya vårdavdelningen kunde Malin Sjöberg Högrell säga.

– Men självklart krävs det också ett antal undersköterskor till avdelningen, säger hon.

Det är verksamhetsområde kirurgi på lasarettet som får ansvaret för den återöppnade avdelningen och de 16 planerade vårdplatserna. Men även på verksamhetsområdet medicin pågår en översyn om det finns möjlighet att öppna 2-4 fler medicinska vårdplatser, och rekrytering av personal för att göra det möjligt pågår.

Lotta Lille

lotta.lille@eposten.se

073-662 1123