Den 1 juli trädde den nya tobakslagen i kraft. Den säger bland annat att det är rökförbud på eller i anslutning till perronger och busshållplatser. Det har även blivit förbjudet att röka på uteserveringar.

På Calientes uteservering vid Stora torget i Enköping sitter tre generationer Persson. De gillar förbudet.

– Vi sitter här med två relativt små barn. Det är onödigt att de ska behöva bli utsatta för rök. Jag har själv varit rökare till i februari i år och har alltid gått ut på balkongen när jag skulle röka, säger Li-Maria Persson (mor till Annika Persson och mormor till Nova och Meja vid samma bord).

Artikelbild

| Annelie Turkulainen tycker att det är okej med en rökruta, som på lasarettet.

Ali Golshayan, krögare på Papillon på Kungsgatan i Enköping, befarar att rökförbudet på uteserveringar kommer att medföra mycket nedskräpning. Han berättar att Papillon förra sommaren hade delat upp uteserveringen i två avdelningar, en för rökare och en för icke rökare. Det tyckte han fungerade bra.

– Nu kan de stå var som helst och röka på gatan i stället. Var någonstans ska de kasta fimparna? Gatan blir smutsigare och vem tar i så fall ansvar för det? säger Ali Golshayan.

Utanför lasarettet i Enköping finns rökrutan kvar, belägen under ett cykelställs tak. Där står Annelie Turkulainen och blossar på en cigarett.

– I och med att det fortfarande säljs cigaretter så borde rökare få vara någonstans. Men att de har gjort så här med en rökruta som man få gå till på sjukhuset tycker jag är helt okej, säger Annelie Turkulainen.

Artikelbild

| Ali Golshayan befarar att nya tobakslagen kommer att medföra ökad nedskräpning.

I en väntkur på den närbelägna busshållplatsen är Chatarina Brickman, Uppsala, och Lamis Alsamman, Knivsta, ense om att rökförbudet är bra.

– Jag tycker att det är jättebra. Det finns väl inget som ser smutsigare ut än busshållplatser, plus att jag slipper andas in sånt jag inte vill ha i lungorna, säger Chatarina Brickman.

Artikelbild

| Rökrutan på lasarettet är belägen under ett cykelställs tak.

– Jag tycker att det är bra. Det luktar illa och det är inte bra att andas in gift, säger Lamis Alsamman.

UL, Upplands Lokaltrafik, avvaktar hur den nya tobakslagen kommer att tas emot av resenärerna. Bolaget har informerat om lagändringen via sociala medier. Busshållplatserna, med eventuella askkoppar, har ofta kommunerna iordningställt.

Artikelbild

| Chatarina Brickman och Lamis Alsamman tycker att rökförbudet är bra.

– Efter sommaren får vi ta ställning till vad man ska göra på våra hållplatser, säger presschef Helena Klange på UL.

– Att övervaka det utvidgade rökförbudet är inget vi kommer att lägga några extra resurser på, säger Jonas Rickeborn, operativ koordinator vid polisen i Enköping-Håbo.

Artikelbild

| Askkopparna är kvar på perrongen i Enköping, trots rökförbudet.

Exakt hur stor inverkan på polisens arbete det får är dock svårt att svara på. Jonas Rickeborn utesluter dock inte att det kommer fler samtal än vanligt från allmänheten som handlar om just rökning.

– Men det är ju först och främst en fråga för respektive näringsidkare, men när kommunen genomför sina tillsyner kommer vi att bistå med personal, säger han.