I dessa skolavslutningstider har jag ett meddelande till alla skolor och förskolor i EP:s spridningsområde - nej, den nya dataskyddsförordningen (GDPR) gör det inte förbjudet för Enköpings-Posten att publicera bilder och namn på era barn.

På måndagen, bara andra arbetstsdagen efter att förodningen börjat gälla, blev vi varse den förvirring som uppstått i kölvattnet efter den. Vi var inbjudna till Håbos musikskolas musikalföreställning och praktikanten Tobias Flodin for dit. Väl på plats började han förstå vilken cirkus den nya dataskyddsförordningen orsakat. Med hänvisning till GDPR kunde han inte få fotografera några barn, såvida inte två föräldrar per barn hade gett sitt medgivande. Och det hade de inte hunnit. Här ser du resultatet av hans reportage, utan namn och bild på barnen. Tråkigt, eller hur?

MEN - här kommer det fina i kråksången när det gäller den nya lagen. Enköpings-Posten, och annan media är undantagna de nya reglerna. I lagen finns nämligen en uttrycklig bestämmelse om att Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen har företräde framför GDPR. Det innebär att grundlagsskyddade medier kan fortsätta använda personuppgifter i journalistiken på samma sätt som vi gjort tidigare. Det betyder till exempel att vi inte behöver samtycke för att ta och lagra bilder. Det betyder också att vi kan fortsätta att publicera personuppgifter på samma sätt som förut.

Artikelbild

Sen är det förstås en helt annan sak om föräldrarna en gång har fyllt i uppgifter till skolan som innebär att deras barn inte får fotograferas av media. Såna frågor brukar skolorna ställa till elevernas föräldrar i början av läsåren och förvånansvärt många kryssar i den rutan.

Dessa nej respekterar vi förstås men de har ingenting med GDPR att göra.