Producenterna av Krav-grisar i föreningen Jord på trynet minskar sin produktion av grisar då marknadens efterfrågan inte varit så stor som handeln förutspått. Det berättade vi om i tidningen i veckan.

Vid organisationen Krav uppger man att de signaler man får från handeln är att efterfrågan på Krav-märkt kött ligger konstant.

– Det har funnits ett överskott på marknaden och det ökar snabbare än efterfrågan, konstaterar Sara Emanuelsson vid Krav.

För att öka efterfrågan på Krav-märkta produkter arbetar organisationen branschöverskridande för att minimera skillnaden mellan utbud och efterfrågan. Strategiska insatser görs inom hela livsmedelskedjan, från primärprodukt till handeln och bland annat lyfts frågan om djurvälfärden som ett mervärde i produkterna.

– Det är ett viktigt arbete som kommer att fortsätta, säger Sana Emanuelsson.

Djurvälfärden står högt på agendan för Kravproducenterna men även hur livsmedlen framställs. En Krav-märkt julskinka får exempelvis inte innehålla tillsatsen nitrit som gör köttet rosa. En skinka från en Krav-gris som behandlats med nitrit kan säljas som ekologisk och märks med ”skinka från Krav-certifierad råvara”.

Organisationen Krav arbetar för en livsmedelsproduktion på ekologisk grund med extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

KRAV är en ekonomisk förening och bland medlemmarna finns Arla, Scan och ICA, men också intresseföreningar som Naturskyddsföreningen och Ekologiska Lantbrukarna.