När den inre kärnan av arrangörer för trädgårdsdagen samlades till utvärderingsmöte på måndagen var det med positiva erfarenheter av det 15:e årets evenemang.

Hur många besökare kom det?

– Vi har ju ingen räkning, men vi uppskattade antalet besökare till 15 000 förra året. Både i Skolparken och längs ån var det mer folk nu så, mellan tummen och pekfingret; mellan 15 000 och 20 000, säger Johan Arvidsson.

Artikelbild

| Kommers av grönsaker vid Åpromenaden.

Vad är du nöjd med?

– Mycket, inte minst vädret. Vi var lite nervösa när det var kallt på morgonen, men vädret blev ju fantastiskt längre fram på dagen. Helt perfekt.

Och mer?

– Att trädgårdsdagen hänger ihop som en helhet. Från Skolparken via Afzelii plan ned till Drömparken och Åpromenaden, säger Johan Arvidsson.

Han ser en stor fördel med att många är involverade i arrangemanget.

– Det här är ju inte bara Enköpings kommuns dag, utan även föreningslivet och många företagare finns med. Det blir ett bra samarbete.

Och redan i morgon startar planeringen för nästa år, eller..?

– Ja, vi är ju en grupp som arbetar med det här hela året, inte på heltid förstås, men redan i november-december ska till exempel artisterna vara bokade. Vi är noga med att det inte får bli en vanlig marknad, sådana finns det gott om, utan trädgårdsdagen ska ha tema utomhus och det gröna, träning, mat och hälsa, säger han.

Hur kan den utvecklas ännu mer?

– Vi har planer på en utökning, att förlänga dagen med "after trädgårdsdag", med mer mat, dryck och underhållning. Inte i kommunal regi, men kanske någon annans. Det är en idé som finns, säger Johan Arvidsson.