– Jämfört med andra former av bröstcancer har trippel­negativ bröstcancer dålig prognos. Förhoppningsvis kan denna nya form av individuellt anpassad immunterapi på sikt bli ett genombrott i behandlingen, säger docent Henrik Lindman, överläkare vid Akademiska sjukhusets cancerklinik.

Tillsammans med forskaren och tumörbiologen Tobias Sjöblom vid Uppsala universitet är han lokalt ansvarig för studien, som också ska omfatta patienter vid sjukhus i Bryssel, Mainz och Paris.

Trippelnegativ bröstcancer är känd för att ha ett betydligt mer aggressivt förlopp och drabba i genomsnitt yngre kvinnor än andra typer av bröstcancer.

Till skillnad från andra former av bröstcancer saknar trippelnegativ bröstcancer de sorters så kallade receptorer hos cancercellerna som gör dem känsliga för hormonbehandlingar eller en sorts läkemedel som kallas HER2-blockerare.

– Senare års forskning har dock visat att cancercellerna vid trippelnegativ bröstcancer brukar ha ett flertal mutationer som borde kunna fungera som måltavlor för nya typer av behandlingar, säger Henrik Lindman.

I den nya studien ska kvinnor som kan bli aktuella för behandling med den nya typen av vaccin först att testas för mutationer som skiljer cancercellerna från normala celler.

– Redan finns förproducerade vaccin mot de vanligaste mutationerna vid trippelnegativ bröstcancer, som kommer att användas om patienten visar sig ha några av dem. I ett senare skede ska även vaccin mot andra mutationer, anpassade ­efter den enskilda patientens mutationsprofil, tillverkas och användas i prövningen, ­säger Henrik Lindman.

Den aktiva komponenten i vaccinen består av RNA, som är en ”systermolekyl” till den mer berömda DNA-­molekylen. Det är RNA som ser till att proteinerna som generna i DNA-molekylen inne i cellkärnan kodar för produceras – även de förändrade, onormala proteiner som mutationer i cancer­celler ger upphov till.

Vaccinen består av RNA-­bitar, som motsvarar DNA-mutationerna i cancercellerna, som förpackats i en sorts fettämnen, liposomer.

– När vaccinen ges som en injektion i blodet kan de med hjälp av liposomerna ta sig in i speciella vita blodkroppar och starta en kedjereaktion, som i slutänden leder till att andra immunceller känner igen muterade cancerceller, attackerar och dödar dem, ­säger Henrik Lindman.

Testvaccinen ska ges vid upprepade tillfällen under flera månader, som tillägg till gängse behandling med en operation följd av cellgifter och strålning. Under och efter vaccinbehandlingen ska upprepade blodprover och även vävnadsprover tas.

Officiell start för denna första prövning av ett RNA-­vaccin på patienter med bröst­cancer är första juni.

– Det innebär att vi nu kan börja testa om patienter med trippelnegativ bröstcancer hos oss är lämpliga för att delta i studien. De första behandlingarna med cancervaccin lär dock dröja till ­efter sommaren, säger ­Henrik Lindman.

Studien är i första hand avsedd att testa om vaccinbehandlingen är säker, utan oacceptabla biverkningar, och verkligen stimulerar immunförsvaret att angripa cancercellerna på önskat sätt.

– Om svaret på båda dessa frågor blir ja krävs dock utvidgade prövningar med många fler patienter innan dessa nya cancervaccin om några år kan bli färdiga ­läkemedel och användas i rutinvården vid trippelnegativ bröstcancer, säger Henrik Lindman.

Studien sponsras av det tyska bioteknikföretaget Biontech, som tillverkar försöksvaccinen. Åke Spross