Under nästa vecka pågår kampanjen Surrande parker och trädgårdar där man sprider kunskaper om varför pollinering är så viktig.

På måndag kommer en bikupa att placeras ut i Drömparken, på tisdag eftermiddag arrangeras Biologiska mångfaldens dag på Gröngarnsåsen-Dyarna och på lördagen hålls guidad insektsvandring i Drömparken.

Enköpings kommun satsar extra i år på att uppmärksamma insekter i parkerna.

– Vi sätter upp insektsholkar i några rondeller, de kommer sen att flyttas till mer lämpliga ställen, och vi kommer att skapa ängar med blommande örter, säger stadsträdgårdsmästare Mona Bergius.

En av idéträdgårdarna vid Åpromenaden har pollineringstema i år och temat kommer att märkas under Trädgårdsdagen i september. På Gröngarnsåsen sköts även några miljöer för att gynna bin och solälskande växter.