Barn- och utbildningsnämnden i Heby kommun har fortsatt stora sparkrav på sig. Tidigare har det funnits förslag om att koncentrera skolorna i kommunen runt Östervåla och Heby, och lägga ner kommunens mindre skolor.

Men efter onsdagens möte med barn- och utbildningsnämnden är det inte längre aktuellt.

– Ska man spara stora pengar på sikt så är det två skolor som gäller, men det krävs mycket investeringar för det. Heby kommun är inte uppbyggt kring två orter, utan flera. Centralisering skulle försämra för invånarna utan att kommunen tjänar på det, säger nämndens ordförande Rose-Marie Isaksson (S).

I stället kommer hela skolstrukturen i kommunen att centraliseras kring respektive mindre ort, i syfte att spara in på lokalkostnader. Det omfattar även särskolan och Centrum för livslångt lärande.

– I dag har vi för stora lokalytor per elev i kommunen, det gäller såväl för förskolan som skolan och fritids. På vissa håll kommer det troligen innebära att vi måste ta bort lokaler och slå ihop verksamheter, medan det på andra håll krävs utbyggnader, säger Rose-Marie Isaksson.

I dagsläget ligger nämnden cirka 7 miljoner kronor back. Men det är en siffra som hastigt kan komma att ändras.

– Det är väldigt sårbart i en liten kommun, kostnaderna kan svänga mycket beroende på vilka behov som eleverna har. Det är ett tufft läge i hela kommunen, men barn- och utbildningsnämnden börjar känna att vi snart nått gränsen för vad som går att spara på personalkostnader i skolan.