En genomgång av både kommunens och landstingets fordonspark visar att det blir svårt att nå målet om fossilfrihet till 2020. Så sent som 2018 har det köpts in bilar som drivs av bensin eller diesel. Sett till hela fordonsflottan är det dock en mycket större andel i dag som kan drivas fossilfritt jämfört med när UNT gjorde en liknande genomgång av de kommunala bilarna 2015. Då var det cirka 13 procent av de kommunala bilarna i förvaltningar och bolag som klassades som fossilfria. I dag är den siffran 61 procent. Räknar man in de dieselbilar som är godkända för att tankas med syntetisk biodiesel, HVO, är de fossilfria bilarnas andel 71 procent.

Att man inte nått ända fram beror på att utbudet inte varit tillräckligt stort på fossilbränslefria bilar enligt Roger Johansson, fordonsansvarig på kommunledningskontoret.

– Målet var tufft satt i förhållande till vad som fanns på marknaden. Vi är bundna av ett avropsavtal som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, förhandlat fram, säger Roger Johansson.

Artikelbild

| Ljubomir Milic, fordonsansvarig på Uppsala Vatten tankar en av bolagets skåpbilar med biogas vid den nya tankstationen intill Kungsängens gård. Han räknar med att Uppsala Vatten till 99 procent ska klara målet om fossilfria fordon till 2020.

Några exempel där han säger att det varit svårt att hitta fossilfria alternativ är till exempel delar av hemtjänsten som jobbar i landsbygdsområden där man anser att det behövs fyrhjulsdrivna bilar, eller lastbilar.

En titt i SKL-listan över tillgängliga bilar visar dock att det till exempel finns biogasdrivna alternativ av bilmodeller som köpts in i bensinmodell under 2017.

Standardbilen i den kommunala verksamheten har traditionellt varit en etanolbil. Nu finns det inte längre som alternativ och Roger Johansson tror att man här i större utsträckning kommer att gå över till de gasdrivna modellerna av VW Polo eller Golf.

Det är inte bara bilparken som förändrats inom organisationen, utan även attityden till frågorna. När UNT 2015 ställde frågor till Uppsalahem om varför de hade en så låg andel fossilfria fordon var svaret:

– Våra hantverkare har ett fullt schema och kan inte åka runt och jaga tankställen för gas.

I dag har Uppsalahem flera gasfordon, dessutom en stor andel rena elbilar, både för personalens resor och för dem som jobbar som fastighetsskötare.

– Vi ser det här som en jätteviktig fråga. För trovärdigheten när vi ställer krav på leverantörer är det viktigt att vi också jobbar med frågorna, säger Anna Freiholtz, hållbarhetschef inom Uppsalahem.

Fortfarande har man en hel del dieselbilar i verksamheten. Enligt Anna Freiholtz pågår ett arbete för att byta ut dem. Men den fossilfria andelen av fordonsparken har ökat från 9 till 54 procent om man räknar bort åkgräsklippare och andra fordon som räknas som motorredskap. Räknar man in även motorredskapen sjunker den fossilfria andelen till 38 procent.

– Omställningen har gått längre på personbilssidan, men vi tittar även på målen för arbetsmaskiner, som ligger längre fram. Där har vi en dialog med leverantörerna, säger Anna Freiholtz.

I Region Uppsala är 68 procent av fordonen fossilfria, om man räknar bort UL:s bussar.

Marta Fallgren, miljöchef på Region Uppsala, säger att man arbetar för att förvaltningarna ska köpa fossilfria fordon och även tanka dem med fossilfritt bränsle. Det har dock varit svårt att nå ut hela vägen i organisationen, där ansvaret är delegerat till olika enhetschefer.

– Vi ligger på dem med instruktioner, men ansvaret ligger på den chef som avropar avtalet på fordon, säger Marta Fallgren.

LÄS MER: Kommunen följer inte beslut om miljöbilar